přeskoč menu

Turecko

Oficiální název země:

Turecká republika

Rozloha:

814578 km2

Počet obyvatel:

63528225 – 1997

Geografická poloha:

jihovýchodní Evropa, západní Asie, 38°45´SŠ, 32°00´VD

Časové pásmo:

GMT + 2

Hlavní město:

Ankara – 2 826 000 (1995)

Další města:

Istanbul, Izmir, Adana, Bursa, Antalya

Měna:

TRL – turecká lira = 100 kurušů

Jazyky:

turečtina (90%), kurdské jazyky (15%),

Správní rozdělení:

79 provincií

Etnické složení:

Turci (70%), Kurdové (20%), Arabové (2%)

Náboženství:

sunnitský islám (70%), ší´itská menšina, alávisté (15-20%)

Podnebí:

středomořské na jižním a západním pobřeží, subtropické na černomořském pobřeží a kontinentální ve vnitrozemí, průměrná teplota v Ankaře 0°C v lednu a 29°C v srpnu

Historie:

Území dnešního Turecka bylo ve starověku centrem vyspělé civilizace (chetitská říše, Lýdie, řecká města na pobřeží). Od 6. Století př.n.l. součástí Perské říše, později říše Alexandra Velikého. Po rozdělení římské říše se stalo v roce 395 město Konstantinopolis centrem západořímské říše. Na území později pronikli seldžučtí Turci a vytvořili Konyjský sultanát, který zanikl po vpádu Mongolů. Na konci třináctého století byly položeny základy Osmanské říše, jejíž rozkvět se datuje hlavně do poloviny šestnáctého století. Od té doby postupně ztrácí svůj vliv i dobytá území (Krym, Řecko, Egypt a později i většinu území na Balkáně). V roce 1922 revoluční vůdce Kemal Atatürk svrhl sultána a vyhlásil Tureckou republiku. Jeho režim zavedl latinku na místo arabštiny, islám přestal být státním náboženstvím. Po druhé světové válce se u moci střídaly civilní vlády s vojenskou juntou. Turecko je členem NATO a usiluje být i členem Evropské unie, což se mu zatím nedaří.

Víza/doklady:

Do Turecka nepotřebují občané ČR od ledna 2005 vízum. Postačí platný cestovní doklad s platností ještě minimálně 6 měsíců po plánovaném ukončení pobytu.
Českým občanům cestujícím přes Turecko do Sýrie a Íránu se doporučuje, aby si víza těchto zemí obstarali již v Praze, neboť zastupitelské úřady Sýrie a Íránu v Turecku víza obvykle odmítají vystavit.
Občan ČR cestující do Turecka musí mít platný cestovní pas ČR, jehož doba platnosti je minimálně 6 měsíců nad dobu plánovaného pobytu. V případě cesty motorovým vozidlem je nezbytné předložit následující dokumenty:
1. technický průkaz vozidla
2. mezinárodní řidičský průkaz
3. doklad o zaplacení povinného ručení pro zahraničí (tzv. zelená karta)
Pokud řidič zelenou kartu nevlastní, lze uzavřít pojištění na tureckých hranicích. Motorové vozidlo je vždy zapsáno tureckými celními orgány do pasu majitele, případně osoby s oprávněním toto vozidlo řídit.

Rizika:

V souvislosti s teroristickými útoky v Istanbulu MZV ČR doporučuje, aby čeští občané cestující do Turecka dbali zvýšené opatrnosti a kontaktovali v případě potřeby naše zastupitelské úřady.
Před cestou do oblasti jihovýchodního a východního Turecka MZV ČR doporučuje, aby občané ČR, pokud se do této části země rozhodou cestovat, o své cestě předem informovali ZÚ Ankara nebo GK Istanbul, vyhýbali se cestování v noci, při projíždění kontrolních stanovišť armády nebo četnictva se chovali klidně a ukázněně a respektovali pokyny místních orgánů. Některé silnice mohou být uzavřeny armádou.
Dále se nedoporučuje vyhovět žádostem místních obyvatel o vyvezení různých balíčků, filmů, dopisů, atd. Pokud by takováto zásilka byla u turisty nalezena a měla jakoukoliv souvislost s teroristickými organizacemi, hrozí poměrně vysoký trest.
V ostatních částech Turecka nejsou problémy s osobní bezpečností. Mimo turistická letoviska a velká města je třeba počítat s možností, že samotná žena vzbudí pozornost. Pokud se mimo tyto oblasti, zejména na venkově, prochází sama (nebo v doprovodu jiné ženy) po ulici, vystavuje se případným potížím.

Doporučujeme:

Istanbul používá mnoho cestovatelů jako výchozí bod pro cesty po souši dále do Asie. Přestože oficiálně Turecko stále používá označení pro nižší měnovou jednotku – kuruše, v praxi se nepoužívá. Nejmenší hodnota je 10000 lir.

Highlights:

Istanbul, Ankara, Efes, Pergamon, Milet, Trója, Antiokie (římské památky), Anatolie, Gallipoli.

Komentáře jsou uzavřeny