přeskoč menu

Swiss

Oficiální název země:

Švýcarská konfederace

Rozloha:

41293 km2

Počet obyvatel:

7248984 – 1997

Geografická poloha:

střední Evropa, 46°30´SŠ, 7°43´VD

Časové pásmo:

GMT + 1

Hlavní město:

Bern – 125 936 (1996)

Další města:

Curych, Basilej, Ženeva, Lausanne, Winterthur

Měna:

CHF – švýcarský frank = 100 centimů

Jazyky:

němčina (65%), francouzština (19%), italština (7%), rétorománština (1%)

Správní rozdělení:

26 kantonů

Etnické složení:

Němci (Germanošvýcaři) (65%), Francouzi (18%), Italové (10%)

Náboženství:

katolíci (46%), protestanti (40%), muslimové (2%), bez vyznání (8%)

Podnebí:

mírné, průměrná teplota v Curychu je v lednu -1°C a v červenci 17°C

Historie:

Ve starověku bylo území osídleno Réty a keltskými Helvéty, později součást Římské říše. V pátém století území obsadili germánští Alemáné, o sedm století později se část Švýcarska dostala pod nadvládu Habsburků. Roku 1291 uzavřely kantony Schwyz, Uri a Unterwalden Věčný spolek, který se stal základem švýcarského státu. Konfederace podalpských měst byla porpvé oficiálně uznána Vestfálským mírem roku 1648. Teprve ale až v roce 1815 bylo ale Švýcarsko obnoveno v současných hranicích a uznáno mocnostmi jako věčný neutrální stát. Neutralitu si Švýcarsko zachovalo i v době obou světových válek. Švýcarsko není členem OSN.

Víza/doklady:

K návštěvě Švýcarska stačí českým občanům pouze platný pas. Vízum není potřeba. Bez víza se turisté obejdou 90 dnů. Pas musí být platný nejméně 3 měsíce po opuštění území.

Rizika:

Žádná rizika kromě vysokých cen a smyslu pro naprostý pořádek našeho turistu nečekají.
Několik důležitých telefonních čísel:
Policie 117
Hasiči 118
Záchranná služba 144
Nehodová služba 140
Švýcarská záchranná letecká služba 1414

Highlights:

Alpy, Ženeva a Ženevské jezero, Curych, Luzern.

Komentáře jsou uzavřeny