přeskoč menu

Luxemburg

Oficiální název země:

Lucemburské velkovévodství

Rozloha:

2586 km2

Počet obyvatel:

422474 – 1997

Geografická poloha:

západní Evropa, 49°30´SŠ, 6°22´VD

Časové pásmo:

GMT + 1

Hlavní město:

Luxembourg – 77 401 (1996)

Další města:

Esch-sur-Alzette, Differdange, Dudelange, Sanem

Měna:

EUR – euro

Jazyky:

lucemburština, francouzština, němčina

Správní rozdělení:

3 distrikty

Etnické složení:

Lucemburčané (76%), Valoni, cizinci (24%)

Náboženství:

katolíci (94%)

Podnebí:

mírné s celoročními srážkami, průměrná teplota: v lednu 0,3°C a v červenci 17°C

Historie:

Na území Lucemburska se postupně usídlili Keltové, Římané zde vytvořili provincii Belgica Prima, či Frankové. V polovině desátého století bylo Lucembursko přičleněno k římskoněmecké říši a roku 1081 byl bratr lucemburského hraběte zvolen na římskoněmecký trůn. Vzestup nastal opět až ve čtrnáctém století, kdy se hrabě Jindřich opět stal jako další lucemburský hrabě římskoněmeckým králem. Po sňatku jeho syna Jana s českou princeznou Eliškou Přemyslovnou nastoupila lucemburská dynastie na český trůn. Později bylo lucemburskou součástí Španělského Nizozemí, Francie a Rakouska. V roce 1867 bylo Lucembursko uznáno. Za druhé světové války bylo okupováno Německem. Po válce obnovilo velkovévodství a uzavřelo celní nii s Belgií a Nizozemskem (Benelux). V říjnu roku 2000 složil korunní princ Henri v parlamentu přísahu poté, co se jeho otec, velkovévoda Jean vzdal trůnu, a stal se tak novým lucemburským velkovévodou.

Víza/doklady:

V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie každý občan ČR má právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států".

Právo pobytu může být omezeno pouze v případech odůvodněných veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností nebo ochranou zdraví.

Každý cizinec, který není ubytován ve veřejném ubytovacím zařízení, musí do osmi pracovních dnů po příjezdu splnit přihlašovací povinnost. Přihlášení se provádí na místních tzv. komunálních úřadech (administration communale).

Rizika:

Žádná rizika nehrozí.

Doporučujeme:

Cestujete-li přes Lucembursko vlastním vozem, nezapomeňte si natankovat. Ceny benzínu jsou výrazně nižší než v okolních státech, prakticky se dají srovnat s českými.

Highlights:

Lucemburk (jeho krásné historické centrum a hradby na svazích řeky Alzette, mimo jiné hlavní finanční centrum a sídlo 190ti bank), Ardeny, údolí Mosely, Müllerthal

Komentáře jsou uzavřeny