přeskoč menu

Francie

Oficiální název země:

Francouzská republika

Rozloha:

547030 km2

Počet obyvatel:

58470421 – 1997

Geografická poloha:

západní Evropa, 46°00´SŠ, 2°00´VD

Časové pásmo:

GMT + 1

Hlavní město:

Paříž – (Paris) 9 500 000 (1995)

Další města:

Marseille, lyon, Toulouse, Nice, Štrasburk (Strasbourg), Nantes, Bordeaux, Rennes

Měna:

EUR – euro

Jazyky:

francouzština, italština, bretonština

Správní rozdělení:

22 oblastí

Etnické složení:

Francouzi (94%), Němci, Bretonci, Katalánci

Náboženství:

katolíci (81%), sunnitský islám, kalvinisté

Podnebí:

vlhké přímořské na západě, kontinentální na východě, horká a suchá léta na pobřeží Středozemního moře. Průměrná teplota v Paříži je od 1°C v lednu do 25°C v červenci

Historie:

V 1. tisíciletí přišli do země kelští Galové, později ovládnuta římskou říší. Největší rozsah dosáhla ale jako franská říše Karla I. Velikého na přelomu osmého a devátého století. Teprve roku 1453, kdy skončila stoletá válka s Anglií, byla sjednocena Francie v rozsáhlý a silný evropský stát, který se stal brzy evropskou mocností. Po porážce Napoleona země ztratila dobytá území na východě a byla obnovena bourbonská monarchie. V roce 1870 byla vyhlášena republika. Po porážce v druhé světové válce byla Francie rozdělena na dvě části -jedna okupována Německem, ve druhé zřízen profašistický režim se sídlem ve Vichy. Po válce se musela Francie rozloučit s některými svými koloniemi – například s Alžírskem či zeměmi na Blízkém východě. Členem EU a NATO, ale pouze politicky, ne vojensky.

Víza/doklady:

V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie každý občan ČR má právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států.

Právo pobytu může být omezeno pouze v případech odůvodněných veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností nebo ochranou zdraví. Turistický a studijní pobyt je v kontinentální Francii a zámořských departementech časově neomezený. Pro zámořská území Francie platí bezvízový styk na dobu kratší třiceti dnů.

Pro pracovní pobyty a studijní pobyty s možností pracovat je zapotřebí vízum. Občan ČR nemá v rámci turistického pobytu přihlašovací povinnost. Při kontrole nezletilé osoby do 18 let cestující bez doprovodu dospělé osoby mohou vyžadovat francouzské úřady písemný souhlas rodičů s cestou do zahraničí.

Rizika:

V Paříži a dalších velkých městech a především ve středomořské oblasti je třeba dát pozor na krádeže. Pokuty za nedodržení pravidel silničního provozu jsou vysoké. Jakákoliv snaha o snížení pokuty je bezpředmětná. Používání antiradaru je ve Francii zakázáno a trestáno vysokou pokutou.

Doporučujeme:

Zvažte cestu vlastním autem. Proti hovoří hustý provoz a drahé poplatky za parkování především v Pařiži a velmi vysoké dálniční poplatky.

Highlights:

Zámky na Loiře, Paříž, přístav Saint Malo,Mt.-St. Michel, Carnac (Bretaň) – menhirová pole, Savojské Alpy, Cannes, Pyrenejský národní park, Biarritz, Provence – jižní Francie (Arles, Aix-en-Provence, Marseilles – ostrov If), krásné je i město Lyon s počtem obyvatel asi jako Praha a plné památek. Seint Etienne s fotbalovým stadionem také stojí za vidění (je tu např. muzeum moderního umění nebo zajímavé muzeum v dolech aj.)

Komentáře jsou uzavřeny