přeskoč menu

Egypt

Oficiální název země:

Egyptská arabská republika

Rozloha:

1001449 km2

Počet obyvatel:

64791891 – 1997

Geografická poloha:

severní Afrika, 26° 58´ S, 27° 01´ V

Časové pásmo:

GMT + 2 (v létě + 3)

Hlavní město:

Káhira (Al-Qáhira) – 15 mil. obyvatel (1993)

Další města:

Alexandrie (Al-Iskandaríya), Gíza (Al-Jíza), Šubrá al-Chajma, Port Said (Bur Sa´id), Suez (As-Suwais)

Měna:

LE – egyptská libra = 100 piastrů

Jazyky:

arabština (úřední), núbijština, berberské dialekty, angličtina, francouzština

Správní rozdělení:

25 provincií (muháfazat), 8 hospodářských regionů

Etnické složení:

egyptští Arabové (90%), Núbijci, Berbeři, Súdánci, Syřané, Arméni

Náboženství:

sunnitský islám (90%, státní náboženství), koptové (6,8%), řecké pravoslaví, katolíci, protestanti, Židé

Podnebí:

horké a suché, na pobřeží v zimě mírné srážky. Průměrná teplota v Káhiře je v lednu 14°C a v červenci 29°C. Ve vnitrozemí jsou průměrné teploty o 2-3 stupně vyšší.

Historie:

Roku 3180 př. Kr. byla vytvořena jedna z největších civilizací starověkého světa. Vrcholu své moci dosáhl starověký Egypt v období Nové říše. Roku 332 př. Kr. byl Egypt dobyt Alexandrem Velikým a nastolena vláda Ptolemaiovců.
Roku 30 po Kr. se Egypt dostal pod římskou, od roku 395 byzantskou nadvládu. Od poloviny 7. století nastoupila arabizace a islamizace. V následujících 1300 letech se v Egyptě vystřídaly postupně arabské, mamlúcké a posléze osmanské dynastie.
Roku 1517 byl Egypt připojen k osmanské říší. Po vojenském neúspěchu Napoleónovy expedice se v roce 1805 nechal Muhammad Alí uznat egyptským pašou a následně vybudoval silný censtralizovaný stát. Po vstupu Turecka do 1. světové války byl roku 1914 oficiálně přerušen turecko-egyptský svazek a vyhlášen britský protektorát. Za 2. světové války Velká Británie využívala Egypt pro spojenecké akce. V roce 1953 byl Egypt prohlášen republikou v čele s Gamálem Abd an- Násirem. Roku 1956 Násir vyhlásil znárodnění anglicko-francouzské Společnosti Suezského průplavu, tato událost přerostla v ozbrojený konflikt s Velkou Británií, Francií a Izraelem. V roce 1958 se Egypt spojil do Sjednocené arabské republiky, která se již v roce 1960 rozpadla, ale Egypt si ponechal název SAR.

V roce 1971 byl název země změněn na Egyptská arabská republika. V roce 1976 Egypt jednostranně vypověděl smlouvu o přátelství a spolupráci se SSSR a zahájil separátní jednání s Izraelem. Podepsání separátní mírové smlouvy vedlo k izolaci Egypta v arabském světě. Až během 80. let se normalizovaly vztahy mezi Egyptem a arabskými zeměmi. V parlamentních volbách v roce 1995 získala Národně demokratická strana většinu křesel, opozice ji však obvinila z podvodu.

Komentáře jsou uzavřeny