přeskoč menu

Belgie

Oficiální název země:

Belgické království

Rozloha:

30521 km2

Počet obyvatel:

10203683 – 1996

Geografická poloha:

západní Evropa, 51°00´SŠ, 2°52´VD

Časové pásmo:

GMT + 1

Hlavní město:

Brusel – (Bruxelles) 1 122 000 (1995)

Další města:

Antverpy, Gent, Charleroi, Lutych

Měna:

EUR – euro

Jazyky:

nizozemština (vlámština) (57%), francouzština (42%)

Správní rozdělení:

3 regiony

Etnické složení:

Vlámové (55%), Valoni (33%), Němci

Náboženství:

katolíci (88%), muslimové, protestanti

Podnebí:

mírné, průměrná teplota v Bruselu je v lednu 2°C a v červenci 17,5°C

Historie:

Ve čtvrtém století před kristem se na území usadil keltský kmen Belgů, později součástí římské provinci Gallia Belgica, franské říše. V jedenáctém století významnější města zahájila boj za nezávislost – vznikla samostatná hrabství (Flandry, Brabant, Lucembursko). Spolu s Nizozemskem se území stalo součástí Burgundského vévodství, později državou španělských Habsburků a v roce 1714 připadla Belgie Rakousku. O osmdesát let později byla vyhlášena nezávislost Spojených států belgických. Ještě téhož roku byla země opět součástí Rakouska, později Francie a Nizozemska. V roce 1830 evropské mocnosti uznaly nezávislost Belgie. Za druhé světové války byla země obsazena Německem – po válce obnovena konstituční monarchie. Zemi sužuje národnostní problém mezi Valony a Vlámy. V červnu 1999 se konaly volby do parlamentu, regionálních zastupitelstev a Evropského parlamentu. Porážka středolevicové vládní koalice křesťanských a socialistických stran. Ve volbách do Poslanecké sněmovny zvítězili vlámští liberálové, posílily také ekologické strany. V lednu letošního roku se belgická vláda dohodla na reformách, které přenesou větší pravomoci na tři belgické regiony, což posílí federativní uspořádání země. Dohoda předpokládá, že od příštího roku budou regiony samostatně rozhodovat o zemědělství a zahraničním obchodu, od roku 2003 také o rozvojové pomoci.

Víza/doklady:

V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie každý občan ČR má právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států". Právo pobytu může být omezeno pouze v případech odůvodněných veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností nebo ochranou zdraví. Každý cizinec, který není ubytován ve veřejném ubytovacím zařízení, musí do 8 pracovních dnů po příjezdu splnit přihlašovací povinnost.
Přihlášení se realizuje na místních tzv. komunálních úřadech (administration communale).
Vzhledem k dvouletému přechodnému období na pohyb pracovních sil je v případě pracovního poměru stále vyžadováno pracovní povolení.

Rizika:

Země se nepotýká s žádným nebezpečím, které by číhalo na cestovatele z Čech.

Highlights:

Velké náměstí v Bruselu s gotickou radnicí, starobylé Antverpy, Tongeren – patrně nejstarší město v Belgii, středověká města Bruggy a Gent, Ardeny

Komentáře jsou uzavřeny