přeskoč menu

Austria

Oficiální název země:

Rakouská republika

Rozloha:

83858 km2

Počet obyvatel:

8106000 – 1998

Geografická poloha:

střední Evropa, 47°15´SŠ, 11°53´VD

Časové pásmo:

GMT + 1

Hlavní město:

Vídeň – (Wien) 1 616 240 (1997)

Další města:

Štýrský Hradec (Graz), Linec (Linz), Salcburk, Innsbruck, Klagenfurt

Měna:

EUR – euro

Jazyky:

němčina (98%)

Správní rozdělení:

9 spolkových zemí

Etnické složení:

Rakušané (93%), Němci (2%)

Náboženství:

katolíci (78%), protestanti (5%)

Podnebí:

mírné kontinentální, průměrná teplota ve Vídni: v lednu -1°C, v červenci 20°C

Historie:

V roce 814 bylo území bývalé Východní marky připojeno k Velkomoravské říši. Do té doby se zde vystřídaly illyrské, keltské kmeny, Hunové, Gótové, Slované, Avaři. Český král Přemysl Otakar II. Sjednotil alpské země pod svou korunu.Po povstání proti Přemyslu Otakarovi II. Byly tyto země předány Rudolfu I. Habsburskému. Od roku 1526 tvořilo Rakousko spolu s českými zeměmi a Uherskem soustátí pod vládou Habsburků. Ti upevnili moc po potlačení českého stavovského povstání na Bílé Hoře roku 1620. Na počátku devatenáctého století bylo Rakousko centrem velkého státního útvaru. Od poloviny devatenáctého století postupně císařství ztrácí na lesku, přestože své území rozšiřuje na konci 19. Století o anektovanou Bosnu. Bosna se nakonec pro Rakousko stala osudnou. Po zavraždění následníka trůnu v Sarajevu vyhlásilo Rakousko válku Srbsku a tím rozpoutalo první světovou válku. Po jejím skončení se rozpadlo Rakousko-Uhersko na několik států. Vznikla také Rakouská republika, kterou v roce 1938 připojilo Německo k říši. Po válce bylo Rakousko rozdělena na 4 okupační zóny mezi čtyři mocnosti. Poslední vojáci odešli z Rakouska v roce 1955 a země vyhlásila neutralitu. V roce 1995 se Rakousko stalo členem Evropské unie.

Víza/doklady:

Občané členských států Evropské unie (Česká republika od 1.5.2004) nepotřebují pro vstup do Rakouska vízum, ale jen platný cestovní doklad. Tím je pro státní občany České republiky buď cestovní pas nebo občanský průkaz.

Vstup České republiky do EU prozatím neznamená zrušení hraničních kontrol. K tomu dojde až přijetím ČR do tzv. Schengenského prostoru (t.j. prostoru, ve kterém členské státy – signatáři Schengenské dohody mj. společně chrání svou vnější hranici a odbourávají kontroly na hranicích vnitřních).

Kdo chce vzít s sebou do Rakouska psa nebo kočku, potřebuje pro tato zvířata platné očkovací vysvědčení (o očkování proti vzteklině) s úředně ověřeným německým překladem (resp.mezinárodní očkovací průkaz). Očkování musí být provedeno nejméně 30 dnů před překročením hranic a nesmí od něho uplynout více než jeden rok. Důležité upozornění: od 3. července 2004 bude pro tato zvířata bezpodmínečně vyžadován nový speciální cestovní dokument EU. Tento "veterinární pas" vystaví majiteli na požádání příslušný orgán státní veterinární správy ČR.

Cestující s trvalým bydlištěm v zahraničí nepotřebují při překročení hranic pro své motorové vozidlo celní dokumenty. V Rakousku jsou uznávány řidičské průkazy a technická osvědčení motorových vozidel téměř všech zemí. Vozidla musí mít pojištění zákonné odpovědnosti (tzv.povinné ručení). Informujte se laskavě před odjezdem u svých autoklubů.

CELNÍ USTANOVENÍ Občan EU nepodstupuje při cestování v rámci EU celní kontrolu, neboť se pohybuje v rámci tzv. Vnitřního trhu. (Cestující letadly obdrží vždy ke svým zavazadlům zelený přívěšek, který celní orgány upozorní, že dané zavazadlo nepodléhá celní kontrole). Celní kontroly však mohou být konány v případě podezření z pašování drog, převážení pornografie, pašování zbraní a střeliva. Legální cestou lze převážet zbraně a střelivo pouze tehdy, pokud osoba vlastní Evropský zbrojní pas. Léky je možno převážet pouze pro osobní potřebu.

Rizika:

Rakouské úřady na hranicích mohou vyžadovat prokázání dostatečného množství finančních prostředků.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

Evropské tísňové volání: 112
Hasiči: 122 Policie: 133
Záchranná služba: 144
Horská služba: 140
poruchová služba ÖAMTC: 120
poruchová služba ARBÖ: 123

Highlights:

Vídeň, Salzburg, Innsbruck, Zell am See, Grossglocknerská vysokohorská silnice, Kitzbuehl

Komentáře jsou uzavřeny